Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib

/zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 17. července 2018/

 Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválili tento týden pražští radní. Prodloužení trati k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou dopravu na severu Prahy. Dojezd na stanici metra Kobylisy bude činit 8 minut, na Staroměstskou pak půl hodiny. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

 „Dlouhodobým zájmem Prahy je dostat co nejvíce dojíždějících do městské hromadné dopravy na hranici města. Tady půjde o komfortní propojení bezpečného parkovacího domu s ekologickou a rychlou dopravou buď na metro, nebo až do centra. Navíc se zklidní hlavní komunikace v Dolních Chabrech a uděláme z ní typický městský bulvár,“ řekl Petr Dolínek.

 V roce 2017 byla z podnětu Středočeského kraje, reprezentovaného Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), zpracována technická studie tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby (dále jen Akce). Dopravní podnik hl. m. Prahy byl na jednáních k Akci přizván jako konzultant v technických otázkách. Cílem výstavby trati je nabídnutí dopravního prostředku s vyšším komfortem, rychlostí a kapacitou proti autobusové dopravě. Záměr má sloužit zejména k vytvoření kapacitních parkovišť P+R a terminálů MHD v místech křížení uvažované trati s budoucí trasou Pražského okruhu a se stávající dálnicí D8.

Číst dál: Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Podklady jsou nize a termin je jen do tohoto patku 29.6.

Neměla by být s plánem seznámena i zdibská veřejnost?

http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad_Klecanech.ppsx
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/pruzkumne-prace-a-podklady.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-do-majetku-mesta.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/hydrogeologicky-posudek.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-studie-klecany.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/Biologicke-hodnoceni-lokality-Mokrad.pdf

Slavnostní vysazení lípy dne 30.6.2018 v 15hod. ke 100. výročí republiky - detailní program

Slavnostní vysazení lípy dne 30.6.2018 v 15hod. ke 100. výročí republiky - detailní program:
 
1. Slavnostní zahájení a přivítání vše přítomných
2. Krátký projev o důležitosti uctění výročí
3. Píseň Ach, synku, synku (Ochotníci, dramaticky kroužek a všichni přihlížející)
4. Recitace Slovanská lípa od J.V. Sládek (dramatický kroužek Kaštánek Zdiby)
5. Píseň Náš tatíčku, Masaryku (Ochotníci Zdiby)
6. Slavnostní přestřižení pásky
7. Vysazení stromu a požehnání pana faráře
8. Slavnostní odhalení pamětní desky u stromu
9. Podepisování občanů na pamětní list, který bude uložen ke kořenům lípy
10. Hudební závěr
    a. Recitace básně vlastní tvorby (dramatický kroužek Kaštánek Zdiby)
    b. Píseň Strom od Nezmarů (Ochotníci Zdiby)
11. Doprovodný program v zámeckém parku s rozloučením školního roku:
   a. šlapací auta
   b. dílny pro děti - vitráže
   c. malování na obličej
   d. výroba slizu, šachy pro děti
   e. skluzavka a jump trampolíny
   f. jízda na ponících pro děti
   g. venkovní lasergame
   h. stánek nadace Modrá rybka
   i. zakoupit můžete dorty z Řeze
   j. líčení s Mary Kay
Občerstvení je zajištěno: trdelník, cukrová vata, bramborové spirály,ledová tříšt, grilovaná klobása a další
Hudební doprovod po celé odpoledne odehraje V.Šunda a J.Šámal.
 
Celý zbytek odpoledne bude formou pikniku v parku, proto doporučujeme si sebou vzít deku na posezení na trávě.

Zdibský kotlík 2018

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
  a) zahájení
   b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
   c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3.  Smlouva s KB revolvingový úvěr (Tvrdý)  
4.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –  
     pokračování z 9.10.2017 a 28.5.2018 (Tvrdý)
5.   Veřejná zakázka – Rozšíření komunikace Na Brnky 2.část (Tvrdý)
6.   Úprava usnesení 12/12/17  b)  ( Tvrdý)
7.   Věcná břemena ( Jurkeník, Tvrdý)
8.   Závěr