Zasedání zastupitelstva se koná dne 10.9.2018 od 16:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Zasedání zastupitelstva se koná dne 10.9.2018 od 16:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Program zasedání - oficiální pozvánka

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3. Přijetí krasjké dotace - ČOV a kanalizace (Tvrdý)
4. Žádost TJ Sokol Veltěž (Tvrdý)
5. Úprava rozpočtu na rok 2018 (Jurkeník, Žáček)
6. Směny a prodeje pozemků (Jurkeník, Žáček)
7. Věcná břemena (Jurkeník)
8. Závěr


Seznam uskupení pro komunální volby 2018

Dobročinná sbírka na opravu budovy sokolovny v obci Zdiby

Opravme společně naši sokolovnu!

Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáždit finanční prostředky na dofinancování rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 – 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Seznam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.

Právnickým i fyzickým osobám rádi vydáme na požádání doklad o poskytnutém daru.

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Lucie Kazdová Osvědčení.

(e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zdroj

www.sokolveltez.cz

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018

Milí přátelé, vážení spoluobčané.

 V PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZDIBY JE ŘADA VELMI DŮLEŽITÝCH ÚPRAV, KTERÉ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT NAPŘ. KAUZU GOODMAN NEBO MÍT I JINÉ NEGATIVNÍ DOPADY NA NAŠI OBEC.

Pomozte nám je řešit!

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018:

Rádi bychom vás informovali o tom, že veřejné projednání změny č. 1 územního plánu (ÚP) prakticky neproběhlo. Bylo svoláno do společenského domu ve Veltěži, kam se zájemci o veřejné projednání nevešli. V místnosti bylo téměř 40 st. C, většina lidí musel stát. Vedení obce nezajistilo ozvučení, takže přítomní v posledních řadách slyšeli jen silný hlas p. starosty, ale přítomného projektanta, který řekl jedinou větu, nebylo slyšet ani v předních řadách. Lidé v chodbičce neslyšeli samozřejmě nic. Pro nemožnost provést odborný výklad, starosta po hodině odmítání přesunout projednání do snesitelnějších a větších prostor, veřejné projednání ukončil. Přesto vedoucí představitelé obce (starosta Tvrdý a místostarosta Žáček) konstatovali, že veřejné projednání proběhlo a že máme dát připomínky ve lhůtě sedmi dnů. Takový postup je samozřejmě nezákonný, neboť řádné veřejné projednání je podstatnou součástí pořizování změny ÚP a smyslem veřejného projednání je předložený návrh s veřejností projednat. 

 Video z veřejného projednání naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ISYqDsrdrag

 JAK MŮŽETE POMOCI?

 Podejte prosím do 16.8.2018 do 16 hodin u Obecního úřadu ve Zdibech připomínky. Pokud se změna územního plánu týká pozemku (plochy), která bezprostředně sousedí s vaší nemovitostí, můžete podat námitky. Připomínky nejsou pro obec závazné (není nutné odůvodnit jejich zamítnutí), zatímco o námitkách musí úřad rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit.

 Základní soupis nejpodstatnějších změn v našem území s možnými negativními dopady na kvalitu života v naší obci najdete zde, a to včetně možnosti vygenerovat si během 5-ti minut svoje vlastní připomínky/námitky, které můžete dále upravit. Je možno připomínkovat i průběh veřejného projednání.

 

ODKAZ:

https://www.os-kvo.cz/zpravy/UzemniPlanZdiby-Zmena1-Navrh.html

 

Díky, za pomoc i nelhostejnost k budoucnosti našeho území!!

za Občanskou iniciativu ve Zdibech - STOP HALY GOODMAN

Eva Slavíková

www.stophaly.nazory. cz

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/