Rekonstrukce sokolovny pokračuje 5-6. týden

A další obrázky zde http://www.sokolveltez.cz/?section=hlavni&page=aktuality&id=1033

Stále probíhá dobročinná sbírka https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Řemeslný trh 14.10.2018 v Klecanech

Svatováclavské sousedské setkání 28.9. od 15 hodin

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek dne 4.října 2018 od 16:00 hodin v prostorách VÚGTK v.v.i. Ústecká 98, Zdiby.

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek dne 4.října 2018 od 16:00 hodin v prostorách VÚGTK v.v.i. Ústecká 98, Zdiby.

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Navrhovaná změna č.1 ÚP

Návrh programu:
    1. Zahájení
    2. VZ rozšíření kanalizace Na Brnky II.etapa (Tvrdý)
    3. Změna č. 1 ÚP Zdib-vydání (Žáček)
    4. Koupě pozemku, SJM Kuchařovi (Tvrdý)
    5. Záměr prodeje pozemku (Jurkeník)
    6. Závěr

Posvícení 16.9.2018 od 14hod

Vážení sousedé a sousedky,

Srdečně Vás zveme na tradiční ZDIBSKÉ POSVÍCENÍ, které oslavíme už v neděli 16.9 v parku Zámku Zdiby.

Ve 14 hodin začne ve zdibském kostele poutní mše se sbírkou na nový zvon.  Dále budou pro Vás v parku přichystány prodejní stánky se sladkostmi, jako je cukrová vata či trdelník, sušené ovoce, pochoutky připravované na grilu, pivo a nealkoholické nápoje i posvícenské koláče.  Děti se projedou na koních nebo ve šlapacích autíčkách po areálu parku, zaskáčou si na trampolínách, mohou tvořit aktivně v dílnách nebo i zakoupit a tím podpořit chráněné dílny nebo nadaci Modrá rybka a od 15 .30hod m áme pro ně přichystané i divadélko s pohádkou O panence. Od 16 hodin vystoupí Jiří Šámal a Vláďa Šunda se svým hudebním programem. Muziku si ovšem užijeme během celého odpoledne i večer, někdo aktivně, někdo může jen poslouchat. Zveme všechny naše spoluobčany a příznivce, kteří na něco hrají, aby přišli se svými nástroji a zúčastnili se společného muzicírování. Vezměte s sebou deky na sezení a dobrou náladu.

Výtěžek z celé akce věnujeme na rekonstrukci sokolovny ve Veltěži – můžete přispět i vy, kasička bude k dispozici!!!!

Těší se na Vás

Kaštánek Zdiby, z. s. a Ochotníci Zdiby při TJ Sokol Veltěž.