Ustavující zasedání zastupitelstva se koná dne 22.11.2018 od 16:30 hod v kulturním domě ve Velteži

Ustavující zasedání zastupitelstva se koná dne 22.11.2018 od 16:30 hod v kulturním domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Návrh programu:
1. Úvod - volba ověřovatelů zápisu
2. Slib zastupitele
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba radních
6. Volba předsedy Finančního a Kontrolního výboru
7. Volba členů Finančního a Kontrolního výboru
8. Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů
9. Závěr

Advent a Mikulášská 8.12.2018 od 14hod